Et af udkastet til dekret "Om visse spørgsmål om revision og beskatning af juridiske enheder og enkeltpersoner" indeholder en frist for udførelse af revision, hvis formål er at overholde skattelovgivningen. Betegnelsen vil være begrænset til de sidste fem år.

Det skal bemærkes, at der på nuværende tidspunkt udføres inspektioner af skattemyndighederne i hele en forretningsenheds aktivitetsperiode. I denne forbindelse skal denne enhed opbevare alle dokumenter inden revisionen såvel som inden for tre år efter dens afslutning give forklaringer til de relevante myndigheder om de skattemæssige forpligtelser, der blev opfyldt tidligere.

Derudover er en af ​​nyskabelserne i dekretet afslag på at foretage skatterevision i forhold til forretningsenheder, der uafhængigt afleverer dokumenter til likvidation, eller denne procedure er indledt efter forslag fra skattemyndigheden.

Det er også planlagt at indføre en sådan institution som skatterådgivere, hvis opgave vil være at afklare skattelovgivningen, anvende nogle af dens bestemmelser, skatteplanlægning i aktuelle investeringsaktiviteter, skatteregnskab. Det antages, at sidstnævnte vil bidrage til løsningen af ​​problemer i håndhævelsen af ​​visse normer og regler, forebyggelse af lovovertrædelser inden for skatteområdet og reduktion af korruption.

I øjeblikket koordineres udkastet til dekreter med de interesserede statslige organer.