Vi tilbyder juridisk støtte til finansiering af en ny virksomhed ("opstart") samt juridisk støtte til oprettelse af banker og ikke-bankiske finansielle institutioner. Repræsentation af en virksomheds eller en banks interesser i transaktioner i banksektoren.

Juridisk støtte til investeringsfinansieringstransaktioner:
- bankudlån på bekostning af udenlandske kreditlinjer
- projekt- og investeringsfinansiering fra hviderussiske banker i form af lån og leasing
- finansiering fra Udviklingsbanken gennem akkrediterede banker
- finansiering gennem internationale finansielle institutioner (Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling)
- udstedelse af virksomhedsobligationer
- udlån i udenlandske banker i det nærmeste udland

Juridisk støtte til transaktioner med driftskapital:
- kassekreditudlån
- factoring (finansiering af tilgodehavender).