Det er ingen overdrivelse at sige, at skattetvister er relevante hele tiden. Dette vises ved retspraksis såvel som forholdet mellem forretningsenheder og skatteinspektoratet og andre regulerende myndigheder. I denne artikel vil vi analysere de mest almindelige tilfælde af tvister som følge af skattemæssige forhold.

Skattetvister inkluderer:
- appel mod skattemyndigheders afgørelser og andre tilsynsorganer om spørgsmål om yderligere vurdering af skatter og afgifter
- udførelse af iværksætteraktivitet af en ikke-hjemmehørende på Republikken Hvideruslands territorium, der falder ind under et fast driftssted uden at registrere det hos skattemyndighederne som et permanent driftssted
- anerkendelse af ulovlige handlinger (passivitet) for skattemyndigheders embedsmænd.

Skattetvister om yderligere skatteopgørelse, katedraler, er måske den mest almindelige. De er normalt forbundet med anerkendelse af primære regnskabsdokumenter som ugyldige, manglende betaling af offshore-skat og forkert anvendelse af beskatning i præferencezoner. Retlig praksis viser, at afgørelser truffet af skattemyndigheder og andre regulerende myndigheder, hvis der er passende beviser, kan erklæres ugyldige af retten.

Repræsentanten for genstand for inspektion skal være opmærksom på, at skatterevision der udarbejdes en inspektionsrapport (certifikat), hvis der fastlægges faktiske omstændigheder, der kan være skjulte, kan inspektionsorganet udarbejde en midlertidig handling, på grundlag af hvilken en ordre kan udstedes for at eliminere overtrædelser. Mellemhandlingen skal medtages i inspektionsrapporten. På baggrund af de afslørede kendsgerninger kan inspektionsorganets kompetence udarbejde en protokol om en administrativ lovovertrædelse.

"Repræsentanten for verifikationsemnet, hvis der er indvendinger mod verifikationshandlingen (certifikat) under hans underskrift, kan foretage en passende indtastning og senest femten arbejdsdage fra underskrivelsesdatoen fremsende sine indsigelser skriftligt. "

Inden for femten arbejdsdage fra datoen for modtagelse af indsigelsen fra verifikationsemnet udarbejdes en skriftlig udtalelse og sendes til emnet mod underskrift. Handlingen (certifikatet) skal afleveres til repræsentanten for revisionsemnet inden for to arbejdsdage fra datoen for undertegnelsen af ​​revisionschefen, undtagen i det tilfælde, hvor revisionen udføres på den kriminelle vegne anklagemyndigheder. I dette tilfælde overdrages handlingen (certifikatet) til genstanden for inspektion inden for to arbejdsdage fra datoen for bekendtgørelse af sådanne organer. Hvis repræsentanten for verifikationsemnet nægter at underskrive handlingen (certifikat), foretages et tilsvarende mærke i den. Inden for tredive arbejdsdage fra datoen for levering af handlingen (certifikat) træffes en beslutning af inspektionsorganet.

Tegn på et fast driftssted.

Gennemførelsen af ​​aktiviteter fra en ikke-bosiddende på Hvideruslands territorium gennem en permanent mission udføres på grundlag af art. 139 i skattereglerne for Republikken Hviderusland (særlig del). De generelle træk ved et fast driftssted inkluderer aktiviteter fra en udenlandsk organisation på Hvideruslands territorium forbundet med:
- udførelse af arbejde (levering af tjenester), andre aktiviteter, der ikke er forbudt i henhold til lovgivningen i Republikken Hviderusland
- salg af varer fra lagre i Hviderusland
- udførelse af arbejder, levering af byggeservice.

I overensstemmelse med stk. 2 i art. 22 i skattereglerne for Republikken Hviderusland er en organisation eller en person, der er anerkendt som et permanent driftssted for en udenlandsk organisation, forpligtet til at tilbageholde skatter og afgifter fra de skyldige midler til denne udenlandske organisation og overføre dem til budgettet i overensstemmelse med hviderussisk skattelovgivning. Retssager for ikke at være registreret hos skattemyndighederne som et fast driftssted er ikke ualmindelige. Ansvar i dette tilfælde kommer for manglende betaling af skatter til Hvideruslands budget.

Forskelle mellem et fast driftssted og en repræsentation for en udenlandsk organisation i Hviderusland.

En ikke-hjemmehørende, der planlægger at udføre aktiviteter i Hviderusland, bør ikke forveksle et fast forretningssted og et repræsentationskontor for en udenlandsk organisation. Der kan skelnes mellem følgende forskelle:
- et fast driftssted behøver ikke at blive registreret i Hvideruslands udenrigsministerium, du skal bare tilmelde dig skattemyndighederne i Hviderusland som et permanent driftssted;
- økonomisk aktivitet kan udføres gennem et permanent etablering, hvilket ikke kan ske gennem en udenlandsk mission.

Resume.

Afslutningsvis skal det bemærkes, at skattetvister er ret komplekse. Hver tvist har sin egen personlighed, og retspraksis er tvetydig. Derfor er det tilrådeligt at undersøge udsigterne til en specifik retssag ved hjælp af en advokat, når man forbereder sig på en retssag.