Due Diligence virksomhedsrevision er en omfattende undersøgelse af investeringsobjektet. Denne procedure udføres oftest ved køb af en virksomhed, fusioner og opkøb (M&A). Mange udenlandske virksomheder, når de erhverver en virksomhed i Hviderusland eller investerer i et bestemt projekt, benytter sig af hjælp fra udenlandske advokater, der ikke kan være kompetente på det rette niveau i hviderussisk lovgivning. Derudover ønsker en udenlandsk køber eller investor ofte at gennemføre en transaktion i henhold til engelsk lov, som har sine egne karakteristika og ofte er i modstrid med hviderussisk lovgivning, som er kendetegnet ved det romansk-germanske retssystem.

"At engagere en hviderussisk juridisk konsulent vil hjælpe med at forhindre konsekvenserne af fejl ved afslutning af en aftale"

Konklusion mellem parterne i en aftale om hensigter (Letter of Intent).

Før due diligence kan man skelne mellem et forberedende stadium. Denne aftale er mere almindelig i udenlandsk praksis, men om nødvendigt kan en sådan aftale indgås mellem beboere i Hviderusland. Aftalen kan omfatte:
- transaktionens struktur
- omkostninger og forlig mellem parterne
- arbejdsforhold
- garantier fra parterne
- muligheden for at trække sig ud af aftalen og opsige den
- transaktionens omtale
- spørgsmål om fordeling af transaktionsomkostninger.

Udførelse af en juridisk due diligence-revisionstjeneste kan opdeles i to faser:

Scene 1. Rettidig omhu.

Det udføres hovedsageligt af finansfolk og advokater, hvis nødvendigt kan andre specialister involveres: revisorer, taksatorer osv. Næsten altid indgås en fortrolighedsaftale (ikke-oplysningsaftale). Den bestemmer proceduren for ikke-videregivelse af oplysninger, der er blevet kendt af parterne under due diligence.

Legal due diligence (Legal audit of the company). Når du udfører en juridisk revision, skal du især være opmærksom på sådanne punkter som:
- behæftelse af aktiver
- fortrinsret til køb af aktier, aktier
- forbud mod salg af aktier, aktier til tredjemand.

Trin 2. Udarbejdelse af en juridisk udtalelse.

I slutningen af ​​undersøgelsen drages en konklusion, der som regel indeholder oplysninger om:
- virksomhedsdokumenter, virksomhedsstruktur
- transaktioner
- tilgængelige materielle aktiver (fast ejendom osv.)
- tilstedeværelsen af ​​gæld
- immaterielle aktiver (varemærker og servicemærker, licenser, ophavsret, patenter osv.)
- retssager
- arbejdsforhold.

Konklusionen vil give oplysninger om virksomhedens forretningsmodel, dens vigtigste fordele og ulemper. Baseret på konklusionen vil køberen (investoren) have en idé om, hvad han i sidste ende erhverver, hvad han investerer i.

Genoptag og kontakter.

Afslutningsvis kan vi sige, at behovet for en juridisk revision bestemmes af køberen (investoren). Men som praksis viser, er ikke alle klar til at købe en gris i en poke, så en aktiv sælgers position er ikke ualmindelig. Også, hvis det er nødvendigt at kontrollere overholdelse af lovgivning om en snæver række spørgsmål, er det muligt at foretage en særlig juridisk revision af en juridisk enhed. For eksempel er det ofte vigtigt at kontrollere overholdelse af intellektuel ejendomsret, når man køber højteknologiske virksomheder (IP due diligence).

Kontaktoplysninger for den person, der er ansvarlig for due diligence: Skobei Andrey Nikolaevich, partner for det internationale advokatfirma Borius Consulting, kan du kontakte ham på telefon (+37529 1102388) eller via e-mail (info@legaltime.by).