Ofte, når der indgås en udenlandsk økonomisk aftale, hvis lovgivningen i Republikken Hviderusland finder anvendelse på den, etablerer parterne muligheden for bosættelser under aftalen ikke kun i hviderussiske rubler, men også i fremmed valuta eller i et tilsvarende beløb i udenlandsk valuta beregnet i hviderussiske rubler til kursen for Republikken Hvideruslands Nationalbank på betalingsdagen. Og her opstår spørgsmålet for forretningsenheder, hvordan man beregner interessen for brug af andres penge korrekt.

Vær opmærksom!

Det er tilladt at bruge udenlandsk valuta i bosættelser mellem beboere og ikke-residenter i Republikken Hviderusland i henhold til indgåede aftaler.

Ved indgåelse af aftaler med ovenstående betalingsbetingelser tilrådes det ikke at glemme at fastlægge betingelserne for anvendelse af sanktioner i tilfælde af overtrædelse af vilkårene i den indgåede aftale samt specificere betingelserne for ansvar for brugen af ​​andre folks fonde (i det følgende benævnt fonde).

Straffe (fortabelse) kan fastlægges i form af en bøde eller en straf eller en bøde og en straf på samme tid.

Ikke desto mindre, mens de fleste stadig ikke glemmer at angive fortabelsesbetingelserne i deres kontrakter, forbliver betingelserne for muligheden og proceduren for opkrævning af renter til brug af midler (i det følgende - renter) ikke adresseret.

Som regel er der en mulighed for automatisk at beregne og opkræve renter uden at angive den tilsvarende bestemmelse i aftalen på grundlag af bestemmelserne i den civile kode for Republikken Hviderusland (i det følgende - den civile lov).

Så baseret på betydningen af ​​del 1 i artikel 366 i civilloven, hvis en person ulovligt bruger en anden persons midler (tilbageholder dem, tillader en forsinkelse i opfyldelsen af ​​forpligtelser i henhold til transaktionen, undgår tilbagelevering af midler), så er det muligt at samle renter på disse fonde.

Medmindre andet er bestemt i aftalen, er rentebeløbet lig med refinansieringsrenten for Republikken Hvideruslands Nationalbank den dag, forpligtelsen er opfyldt helt eller delvis, eller den dag, retten træffer afgørelse.

Ikke desto mindre indeholder lovgivningen i Republikken Hviderusland automatisk tilskrivning af renter. kun for passiver denomineret i hviderussiske rubler såvel som hviderussiske rubler i et beløb svarende til en fremmed valuta, baseret på betydningen af ​​artikel 3, del 366, i civillovgivningen og stk. 5 Beslutninger fra plenum for Republikken Hvideruslands højeste økonomiske domstol dateret 21.01.2004. januar 1 nr. XNUMX.

Vigtigt:

Såfremt parterne i en udenlandsk økonomisk transaktion leverede betaling i fremmed valuta, er det for en sådan transaktion objektivt umuligt at beregne og opkræve renter i henhold til artikel 366 i civillovgivningen, hvis en sådan betingelse ikke udtrykkeligt er fastsat i indgået aftale.

Samtidig kan parterne i aftalen blive enige om alle betingelser, der ikke strider mod lovgivningen, herunder betingelsen for proceduren for beregning og opkrævning af renter på forpligtelser udtrykt i fremmed valuta.

En henvisning til artikel 366 i civillovgivningen i en sådan aftale vil imidlertid ikke have juridisk kraft, da Nationalbankens refinansieringssats kun gælder for forpligtelser i hviderussiske rubler og ikke objektivt kan knyttes til en forpligtelse i fremmed valuta.

For at betingelsen om opkrævning af renter til brug af midler i fremmed valuta skal have retlig kraft, er det nødvendigt at specificere i aftalen muligheden og mekanismen til opkrævning af renter, især enten angive et specifikt beløb af interesse for beregningen, eller knyt renteberegningen til refinansieringsrenten for Republikken Hvideruslands Nationalbank ...

Derudover er det værd at være opmærksom på, at den rente, der er fastlagt i artikel 366, anvendes medmindre andet er bestemt i kontrakt eller lovgivning. Så parterne kan blive enige om ethvert andet rentebeløb uden henvisning til nationalbankens refinansieringsrente. Men hvis renten er for høj og ikke står i forhold til konsekvenserne af overtrædelsen af ​​forpligtelser, kan den reduceres af retten, når den opkræves i retten.

Lignende bestemmelser regulerer antallet af dage til beregning af renter - lovgivningen fastslår det ved beregning af renter nøjagtigt antallet af dage i et år bruges. Ikke desto mindre kan kontrakten fastlægge anvendelsen af ​​det betingede antal dage om året - 360.

Det er også værd at bemærke, at der sammen med muligheden for at opkræve renter i henhold til artikel 366 i den civile lov er der også (i nogle tilfælde) muligheden for at opkræve renter i overensstemmelse med internationale traktater. F.eks. Giver FN's konvention af 19. maj 1956 "Om kontrakten for international godstransport ad vej" mulighed for at opkræve renter i strid med forpligtelser i henhold til kontrakten for international godstransport, FN-konventionen af 11. april 1980 "On Contracts for the International Sale of Goods goods" giver mulighed for at opkræve renter på kontrakter om internationalt salg af varer.

I lyset af den mulige variation i betingelserne for opkrævning af renter tilrådes det derfor, når man indgår en transaktion, i aftalen at angive de bestemmelser, der regulerer muligheden for at opkræve renter, samt en særlig mekanisme, især hvis forpligtelserne i henhold til aftalen er denomineret i fremmed valuta, og lovgivningen i Republikken Hviderusland gælder for transaktionen.

Forfatter: advokat Elizaveta Nikolaevna Delendik.