En innovation i skattereglerne for Republikken Hviderusland vil være den forpligtelse, der er fastsat i lovudkastet, der bestemmer, at der inden for 30 dage fra datoen for åbning af konti i udlandet af enkeltpersoner og individuelle iværksættere skal gives oplysninger om dem. Det vil også være i stand til at overføre oplysninger om ikke-residente konti, der er åbnet i Republikken Hviderusland, til skattemyndighederne i de lande, som Republikken Hviderusland har indgået relevante aftaler med.

Måske bliver notarer nødt til at forelægge oplysninger om deres udstedelse af certifikater for retten til arv og (eller) certificering af fremmelsesaftaler kvartalsvis. I øjeblikket gør notarer dette årligt.

Indtægtsgrænsen, der tillader individuelle iværksættere ikke at betale moms, er 90 tusind rubler.

Nu udføres kamerakontrol i forhold til enkeltpersoner. Skattemyndighederne fastlægger sammenhængen mellem borgernes omkostninger og indkomster.

Der planlægges ændringer i tidspunktet for inspektioner på stedet.

I den foreslåede version gælder begrænsningen på 30 dage ikke for ikke-planlagt tematisk operationel kontrol, supplerende kontrol samt kontrol, der initieres på vegne af Department of Internal Affairs som led i en strafferetlig efterforskning. I visse tilfælde vil lederne eller stedfortræderne for skattemyndighederne også kunne forlænge revisionen en gang, men ikke mere end 15 arbejdsdage.

Der er også en bestemmelse om, at udenlandske organisationer ikke må indsende originaler af opholdsattester, det vil være muligt at indsende grafiske billeder af et elektronisk dokument, dvs. udskrevne certifikater, som kan fås via statens portaler.

Derudover indeholder lovforslaget en ændring i grænserne for skattefradrag.

Enkeltpersoner vil kunne underrette skattemyndighederne om starten på en aktivitet, der ikke kræver registrering som individuel iværksætter ved hjælp af et elektronisk dokument.

Indtægtsgrænsen ændresefter at have overskredet de enkelte iværksættere, der betaler en enkelt skat, skal foretage en yderligere betaling. I lovforslaget fastlægges de maksimale enkelte skattesatser for individuelle iværksættere og enkeltpersoner. De lokale myndigheder vil bestemme de specifikke satser.