Republikken Hviderusland skiller sig ud blandt SNG-landene med en fremragende logistikinfrastruktur. Imidlertid er hverken transportører eller deres kunder forsikrede mod juridiske problemer, primært relateret til opkrævning af tilgodehavender samt tab. Nogle gange er der ikke tilstrækkelig opmærksomhed på at udarbejde en kontrakt om levering af transporttjenester, hvilket kan føre til negative konsekvenser for begge parter.

Vores tjenester til juridisk støtte til international og intra-republikansk transport er som følger:
- udarbejdelse af transportkontrakter, kontrakter om transportforsendelse under hensyntagen til kundernes interesser
- inkasso under transportkontrakter, transportekspedition
- støtte til tvister som følge af forsikring af transport, skade
- støtte til opnåelse af en licens til international transport
- bistand til løsning af juridiske tvister som følge af transport på Den Russiske Føderations område.