Praksis inden for fast ejendom og jord er tæt forbundet med praksis inden for byggeri og selskabsret. Ofte nærmer forretningsenheder sig formelt afslutningen af ​​transaktioner til afhændelse af fast ejendom uden at overholde alle reglerne i deres eget charter, hvilket kan føre til, at transaktionen er ugyldig.

At få en grund til opførelse er ofte forbundet med indgåelsen af ​​en investeringsaftale med Republikken Hviderusland om en investor. I visse tilfælde kan grunde også tildeles via en auktion. Da støtten til at få en grund er ofte forbundet med en vis byrde og kræver en vis juridisk viden, tilrådes det at outsource dette spørgsmål, selvom investoren har sin egen juridiske service.

Arbejde på dette område indebærer:
- støtte til transaktioner med jordarealer, herunder registrering af etablering af huller
- forskning og vurdering af grunders retlige status verifikation af fremkomsten af ​​rettigheder til grunde, proceduren for registrering af disse rettigheder vurdering af risici forbundet med erhvervelse eller fremmedgørelse af grunde
- støtte til transaktioner til erhvervelse af fast ejendom.
- omfattende beskyttelse af ejendommens ejers rettigheder
- støtte i tvister som følge af investeringskontrakter og entreprisekontrakter
- Retssager med offentlige organer med hensyn til registrering af jordlige juridiske forbindelser.