Retssager mellem stiftere er en hyppig situation i forretningsenhedernes aktiviteter. Sådanne tvister kan behandles ved de økonomiske domstole i Hviderusland. I denne artikel vil vi beskrive nogle aspekter af sådanne tvister.

Oversættelse af købers rettigheder og forpligtelser.

Lukket aktieselskab

Aktionærer i et CJSC skal, når de afhænder deres aktier, være opmærksomme på den fortrinsret til køb af aktier. Retssager i CJSC om overdragelse af købers rettigheder og forpligtelser ved salg af aktier til tredjemand er ikke ualmindelige. Så i overensstemmelse med art. 73 i loven "Om virksomhedsvirksomheder" (i det følgende benævnt "loven") i tilfælde af krænkelse af denne rettighed for aktionærerne eller selve selskabet til at erhverve aktier, enhver aktionær eller selskab, inden for tre måneder fra det tidspunkt, hvor de lærte eller skulle har lært om sådan en kendsgerning, har ret til at kræve, at køberens rettigheder og forpligtelser overføres til dem i retten. Kravet kan indgives både af selskabet og af aktionærerne. Overdragelse af rettigheder er ikke tilladt i henhold til art. 73 i loven.

Limited Corporation (LLC)

En lignende forebyggende købsregel gælder for medlemmer af en LLC (ALC). En ansøgning til retten kan indgives både af virksomheden selv og af ethvert medlem af en LLC (ALC). De tiltalte er sælger og køber af aktien. Virksomheden kan inddrages som tredjepart. Overdragelse af rettigheder er forbudt. For at undgå uklarheder i chartret skal proceduren for salg af en aktie i den lovpligtige fond præciseres.

Deltagerens udgang fra LLC (ODO).

For at trække sig ud af virksomheden skal en deltager indsende en skriftlig ansøgning. Det skal bemærkes, at tidspunktet for tilbagetrækning er datoen for virksomhedens modtagelse af ansøgningen eller en anden dato, der er angivet i ansøgningen, men ikke tidligere end datoen for indgivelse eller modtagelse af ansøgningen om tilbagetrækning. Efter at virksomheden har modtaget ansøgningen, skal ændringer til chartret registreres inden for to måneder. Øvelse viser, at de resterende medlemmer og lederen ofte ikke foretager ændringer inden for den fastsatte tidsramme. I dette tilfælde er ændringer i chartret mulig i retten. Kravet er indgivet for tvang til at tage de nødvendige handlinger for at ændre chartret og deres statsregistrering. Indgivelse af en påstand er mulig efter udløbet af en periode på to måneder, hvor ændringer af chartret skal registreres.

Arv af det afdøde medlems andel.

Hvis et medlem af virksomheden dør, går hans andel til arvingerne. En undtagelse er, når virksomhedens charter kræver samtykke fra andre deltagere til at overføre aktien til arvingerne. Hvis deltagerne nægter at overdrage aktien, har arvingerne ret til at modtage værdien af ​​denne aktie eller med deres samtykke til at modtage ejendom i naturalier til størrelsen af ​​aktiens værdi. Det er værd at bemærke, at deltagerne kan erklære deres afslag, før arvingerne fremlægger et certifikat for retten til arv ved at kontakte en notar. I tilfælde af afslag på at overføre aktien til arvingerne overføres aktien til selskabet.

Anerkendelse af statsregistrering som ugyldig.

Fremtidige virksomhedsejere skal huske, at indsendelse af falske oplysninger ved registrering af nye forretningsenheder indebærer anerkendelse af en sådan registrering som ugyldig. Ugyldiggørelsen udføres på grundlag af den økonomiske domstols afgørelse. Fra praksis kan vi sige, at initiativtagerne til sådanne krav er skatteinspektionen. Et af de mest almindelige tilfælde af ugyldiggørelse af registrering er når leder, deltager, grundlægger eller individuel iværksætter ansøger om statsregistrering, og samtidig er den gamle forretningsenhed i likvidation eller i konkurs, samt når gælden til skattemyndigheden er blevet afskrevet på grund af gældens håbløshed og med mindre end tre år er gået siden udelukkelse fra USR.

Retssager mellem stiftere: andre grunde.

Blandt de hyppigt stødte juridiske tvister kan man også bemærke samfundets manglende information, appel mod generalforsamlingens afgørelse, anerkendelse af transaktionen som ugyldig, hvis den vedrører store transaktioner, eller der er interesse. tilknyttede selskaber, udelukkelse af en deltager fra LLC (ODO).